info@agrioil.nl Used Cooking Oil (UCO) is in bulk verkrijgbaar

Privacybeleid

Laatste update: 19-12-23.

Dit privacybeleid beschrijft de praktijken van Agrioil, Boompjes 680, 3011 XZ Rotterdam, Nederland, e-mail: info@agrioil, telefoon: +31 10 467 55 66, met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw gegevens wanneer u gebruik maakt van onze website (https://agrioil.nl) ("de Dienst"). Door de Dienst te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie zoals beschreven in dit privacybeleid. Als u niet akkoord gaat, verzoeken wij u de Dienst niet te bezoeken of te gebruiken. Wij kunnen dit privacybeleid te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aan u wijzigen en zullen het herziene beleid op de Dienst publiceren. Het herziene beleid zal 180 dagen na het plaatsen ervan op de Dienst van kracht zijn, en uw voortdurende toegang tot of gebruik van de Dienst betekent daarna dat u het herziene privacybeleid aanvaardt. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te bekijken.

Informatie die we verzamelen

We verzamelen en verwerken alleen de volgende persoonlijke gegevens over u wanneer u ons contactformulier gebruikt:

  • Naam
  • E-mail

Hoe we uw informatie gebruiken:

We gebruiken de informatie die we over u verzamelen voor de volgende doeleinden:

  • Administratieve info.
  • Om contactaanvragen op te volgen en uw naam en e-mailadres te gebruiken om u de informatie of diensten te leveren die u hebt aangevraagd.
  • Als we uw gegevens voor een ander doel willen gebruiken, zullen we u om toestemming vragen en zullen we uw gegevens alleen gebruiken nadat we uw toestemming hebben ontvangen, en dan alleen voor het doel of de doelen waarvoor u toestemming hebt gegeven, tenzij we wettelijk verplicht zijn om anders te handelen.

Hoe we uw informatie delen:

We geven uw persoonlijke gegevens niet door aan derden zonder uw toestemming te vragen, behalve in de beperkte omstandigheden die hieronder worden beschreven:

Analytics

We eisen van derden dat ze de persoonsgegevens die we aan hen doorgeven alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn doorgegeven en niet langer bewaren dan nodig is voor dat doel. We kunnen uw persoonsgegevens ook om de volgende redenen bekendmaken: (1) om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, juridische procedures of andere wettelijke verplichtingen; (2) om uw overeenkomsten met ons, inclusief dit privacybeleid, af te dwingen; of (3) om te reageren op claims dat uw gebruik van de Service inbreuk maakt op de rechten van derden. Als de service of ons bedrijf wordt samengevoegd met of overgenomen door een ander bedrijf, zal uw informatie een van de activa zijn die worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

Bewaren van uw informatie:

We bewaren je persoonlijke gegevens 90 dagen of zo lang als nodig is om de doeleinden te vervullen die in dit privacybeleid worden beschreven. Het is mogelijk dat we bepaalde gegevens langer moeten bewaren voor doeleinden zoals administratie/rapportage in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of om andere legitieme redenen, zoals het afdwingen van wettelijke rechten, fraudepreventie, enz. Niet-identificerende informatie en geaggregeerde gegevens kunnen voor onbepaalde tijd worden bewaard.

Uw rechten:

Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving hebt u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, een kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen, bezwaar te maken tegen de actieve verwerking van uw gegevens, ons te vragen uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere entiteit, uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit en andere rechten die relevant kunnen zijn onder de toepasselijke wetgeving. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons schrijven op info@agrioil.nl. We zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Houd er rekening mee dat als u ons niet toestaat de vereiste persoonsgegevens te verzamelen of te verwerken, of als u uw toestemming voor de verwerking voor de vereiste doeleinden intrekt, u mogelijk geen toegang hebt tot of gebruik kunt maken van de diensten waarvoor uw informatie is aangevraagd.

Cookies en soortgelijke technologieën:

Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over hoe we deze gebruiken en welke keuzes u hebt met betrekking tot deze traceringstechnologieën.

Beveiliging:

De veiligheid van uw informatie is belangrijk voor ons en we zullen redelijke veiligheidsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw informatie onder ons beheer te voorkomen. Gezien de inherente risico's kunnen we echter geen absolute veiligheid garanderen en daarom kunnen we de veiligheid van de informatie die u aan ons verstrekt niet waarborgen of garanderen en doet u dit op eigen risico.